Αναφορά επεισοδίου βροχόπτωσης στις 24/02/2018

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου βροχόπτωσης που έλαβε χώρα στις 24/02/2018 (08:50 – 09:20) στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, στις θέσεις των 11 βροχομετρικών σταθμών του υδρομετεωρολογικού δικτύου ΜΕΤΕΟΝΕΤ του Κέντρο Υδρολογίας και Πληροφορικής (CHI) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, καταγράφησαν τα ύψη βροχόπτωσης [σε mm] που παρατίθενται στον ακόλουθο Πίνακα.

Επεισόδιο βροχόπτωσης 24/02/2018
ΣΤΑΘΜΟΣΎψος Βροχόπτωσης [mm]
Άγιος Κοσμάς
None
Άνω Γλυφάδα
None
Άνω Λιόσια
None
Γαλάτσι
None
Ζωγράφου (ΕΜΠ)
5.8
Ηλιούπολη
None
Μάνδρα
0.8
Μενίδι
None
Πεντέλη
None
Πικέρμι
None
Ψυττάλεια
None

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα το μεγαλύτερο συνολικό ύψος βροχόπτωσης καταγράφηκε στο σταθμό «Ζωγράφου (ΕΜΠ)» και ήταν ίσο με 5.8 mm.

Η 10λεπτη κατανομή της βροχόπτωσης στο σταθμό «Ζωγράφου (ΕΜΠ)» παρουσιάζεται στο ακόλουθο ραβδογράφημα.

Η χωρική κατανομή της βροχόπτωσης που καταγράφηκε στις 24/02/2018 στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών παρουσιάζεται στην ακόλουθη Εικόνα. Η μέση τιμή επιφανειακής βροχόπτωσης είναι 3.3.

Στατιστικά στοιχεία βροχόπτωσης

Μέση βροχόπτωση του τρέχοντος επεισοδίου [mm] Μέγιστη μέση βροχόπτωση επεισοδίου που έχει καταγραφεί από την έναρξη λειτουργίας του METEONET [mm]
3.3 88.5
Μέγιστη ένταση του τρέχοντος επεισοδίου [mm/hr] Μέγιστη ένταση που έχει καταγραφεί από την έναρξη λειτουργίας του METEONET [mm/hr]
18 132

Οι μέσες τιμές επιφανειακής βροχόπτωσης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής για το μήνα Φεβρουάριο από την έναρξη λειτουργίας του δικτύου ΜΕΤΕΟΝΕΤ (2005) έως και την τρέχουσα ημερομηνία παρατίθενται στη συνέχεια στον επόμενο Πίνακα.

Μήνας Μέση τιμή επιφανειακής βροχόπτωσης (mm)
2006-02
50.9
2007-02
53.0
2008-02
21.0
2009-02
31.0
2010-02
49.3
2011-02
133.3
2012-02
97.8
2013-02
141.5
2014-02
20.9
2015-02
63.9
2016-02
28.3
2017-02
10.1
2018-02
43.9

(Τα δεδομένα για την τελευταία εγγραφή μπορεί να είναι μερικά.)


Η έκθεση αυτή είναι αυτοματοποιημένη και ενδέχεται να περιλαμβάνει σφάλματα σχετιζόμενα για παράδειγμα με περιστασιακά προβλήματα καταγραφής ή τηλεμετρίας. Αν και γίνεται κάθε προσπάθεια άμεσης διόρθωσης και αποκατάστασης, κάτι τέτοιο απαιτεί παρέμβαση από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Κατά συνέπεια το Κέντρο Υδρολογίας και Πληροφορικής (CHI) δεν αναλαμβάνει καμμία ευθύνη για τυχόν λάθη που περιλαμβάνονται στην έκθεση αυτή, και δεν ευθύνεται για τυχόν παρερμηνεία των πληροφοριών από οποιοδήποτε φορέα, νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή για τυχόν βλαβερές συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από την χρήση της πληροφορίας με οποιοδήποτε τρόπο.